Edith Nylon

1979
1- Avorton 3'39 | 2- Edith Nylon 3'32 | 3- Tank 2'02 | 4- Chromosome X. O. 3'24 | 5- Herr monde 3'37 | 6- Hydrosterile 4'38 | 7- Etre automatique 2'15 | 8- Euthanasie 3'25 | 9- Ma jolie famille 2'59 | 10- Sado maso 3'00
CBS
Producer: Patrice Fabien

Partager: